img

KIT CONO IV-V  65mm + DISCO GG

CONO IV – Cono di centraggio su foro del cerchio (Ø 202 / 221mm) CONO V – Cono di centraggio su foro del cerchio (Ø 281 mm)
DISCO “GG” Disco distanziale da utilizzare con CONO IV cod. 940010035 e CONO V cod. 940010106
VTCEI M10X20 UNI 5931/ Rosetta piana F11X30/ Chiave esagonale maschio mm. 8 g